The LoungeThe Lounge

16+

Voor de jongeren die de Meeting-leeftijd zijn ontgroeid, organiseren we een aantal gezellige avonden in het jeugdhonk.

Afgelopen jaar zijn we gestart met een aantal chill-avondjes in het jeugdhonk
wat erg goed is bevallen. Dit gaan we het komende jaar uiteraard weer doen!
Daarnaast willen we graag van júllie horen hoe we deze avond verder gaan invullen. Zien we jullie komend jaar weer in het honk?

Contactpersoon:
Geert de Jong
geertjong@hotmail.com

lounge

You must be logged in to post a comment.