Erediensten

In de kerkelijke gemeente Heerjansdam is er iedere zondag een eredienst, het schema met data en tijden vindt u hier.

Iedere zondagmorgen is er een eredienst in de Dorpskerk. We volgen de zomer- en wintertijd: gedurende de zomertijd beginnen de diensten om 9.30 uur en gedurende de wintertijd starten de diensten om 10.00 uur. In ons kerkblad ‘Samengaan’ en op de website kunt u vinden op welke dagen en tijdstippen er diensten zijn op kerkelijke feestdagen.

In de Kijfhoekkerk is er om de week een eredienst om 15.00 uur. De data kunt u vinden in ‘Samengaan’ en op de website.

Gedurende de week zijn er diverse activiteiten in de Boomgaardkerk, ook hiervan kunt u de data en tijdstippen vinden in ‘Samengaan’ en op de website.

Iedere zondagmorgen is er een eredienst in de Dorpskerk, in de week zijn er diverse activiteiten in de Boomgaardkerk