Contactgegevens

Overzicht_kerk_-_Heerjansdam_-_20534234_-_RCE

Dorpskerk

Molenweg 8
2995 BL
Heerjansdam
Tel. 078-6772826

Heerjansdam_Geref.Boomgaardkerk

Boomgaardkerk

Dorpsstraat 42a
2995 XH
Heerjansdam
Tel. 078-6771530

kijfhoek_3

Kijfhoekkerk

Kijfhoek 30
3335 LE
Zwijndrecht
geen telefoon aanwezig

Voorganger

Ds. Sjaak Teuwissen
De Manning 2
2995 AH  Heerjansdam
Tel. 078-6475245 / 06-20503099
Email: sjaakteuwissen@kerkheerjansdam.nl

Kerkelijk werker t.b.v. senioren en gemeenteleden in zorginstellingen:

Dhr. Engel Leune
Tel. 06-83534361
Email: eleune@outlook.com

Vaste werkdag: donderdag en daarnaast ad hoc

Voorzitter kerkenraad

Dhr. Gertjan Roobol
Dorpsstraat 76b
2995XJ Heerjansdam
Tel.: 06-46111790
E: voorzitter@kerkheerjansdam.nl

Scriba

Mevr. Liesbeth Schop
Kersentuin 3
2995 XR Heerjansdam
Tel. : 078-6772480
E: scriba@kerkheerjansdam.nl

Kerkelijk Bureau

Dorpskerk, Molenweg 8, 2995 BL Heerjansdam.
Postbus 92, 2995 ZJ Heerjansdam
Bankrek.nr. NL41RABO0145199975 t.n.v. Prot. Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek
Openingstijden kerkelijk bureau:
elke dinsdag van 19.00 uur – 20.00 uur of op afspraak.

De penningsmeester van de Kerk is Jan Schop: 06-14810104

 

Ledenadministratie
Dhr. Bert Schop, Kersentuin 3, 2995 XR Heerjansdam,
tel. 078-6772480, E-mail: ledenadministratie@kerkheerjansdam.nl

 

Kerkblad ‘Samengaan’
Sluitingsdatum voor de kopij is de 20e van elke maand.

Redactieadres:
Alex van Hengel en Heleen Hoes
Ganzenkant 21, 2995 VC Heerjansdam, tel. 078-6772660,
E-mail: samengaan@kerkheerjansdam.nl

 

Website Kerk Heerjansdam: www.kerkheerjansdam.nl
Webmaster: Alex van Hengel
Mailadres: webmaster@kerkheerjansdam.nl

 

Kerkbloemen
Elke zondag wordt een boeket bloemen gebracht als groet van de gemeente naar een gemeentelid als teken van meeleven.
Inlichtingen: Mevr. Marijke Huizer, T:0644685699 of email:  f.huizer_1@planet.nl

 

Actie Oud Papier
Inlichtingen: Dhr. Chris Grootendorst, tel. 0651216503