Kinderclubs

De kinderclubs hebben als doel om kinderen op een
laagdrempelige manier in aanraking te brengen met het
geloof. Belangrijk daarbij zijn ook de onderlinge contacten en vriendschappen die hieruit ontstaan.

Tijdens de clubavonden worden er Bijbelverhalen verteld, Bijbelse liedjes gezongen, er worden spelletjes gedaan, er wordt geknutseld, kortom: heel gezellige avonden waar kinderen zich welkom mogen voelen in het warme huis van God.

Aan het einde van het seizoen vindt altijd het clubuitje plaats, alle kinderen en leiding gaan erop uit en hebben een gezellige dag met elkaar. We hebben twee groepen en komen één keer per twee weken bij elkaar in de kerk.

Groep 3-5: Woensdagavond van 18.30 – 19.30 uur
Groep 6-8: Dinsdagavond van 19.00 – 20.00 uur

De kinderen komen op een laagdrempelige manier in aanraking met het geloof

De clubavonden vindt u in de kalender. 

Locatie: Boomgaardkerk, Dorpsstraat 42 Heerjansdam

Contactpersoon

De contactpersoon voor de clubs is Gert Jan Bloem gjbloem@gmail.com