ADA diensten

In onze kerk hebben wij vijf keer per jaar een ADA-dienst waarbij ADA staat voor ‘anders dan anders’.

In deze dienst staat een thema centraal, is er doorgaans een gastspreker en is er begeleiding van een koor of band. In ‘Samengaan’ en op de website kunt u vinden wat het thema van de ADA dienst is, welke spreker er zal zijn en door wie de muzikale begeleiding zal plaatsvinden.

ADA staat voor: Anders dan Anders dienst