Een open kerkdeur

arsiv

Bij onze Dorpskerk wel 2 open deuren

Vanaf 2 oktober 2023 is onze Dorpskerk open, we doen dat op maandag, woensdag en vrijdag middag van 14.00 tot 16.30 uur.

De voor en achter(zij)deur staan uitnodigend voor u en jou open.

We zorgen voor een kopje koffie, thee of een glas water, een koekje en vooral voor een rustpunt  in de dag. Soms wil je even alleen zijn, soms wil je even een gesprekje.

Iedereen is welkom, jong of wat ouder.

Er kan een lichtje worden aangestoken, voor een ieder die daar behoefte aan heeft.

Maak kennis met de historie van de Kerk en ervaar de rust van dit kerkgebouw.

Lees meer →

Eén nacht wakker blijven om te bidden voor de vervolgde kerk.  Dat is wat vrijdagavond 31 mei en zaterdagochtend 1 juni op verschillende plaatsen in Nederland en België weer gebeurt. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland en België.

We willen in Heerjansdam ook weer met de Nacht van Gebed meedoen met een ingekort programma.
Dat programma zal er (onder voorbehoud) zo uit gaan zien:

Datum:   31 mei
Locatie:  Dorpskerk benedenzaal, zij-ingang
20.45 – 21.00u:   Ontvangst met koffie, thee en fris
21.00 – 21.15u:    Welkom, gebed, kennismaking en uitleg over het programma
21.15 – 22.45u:    Gebedsronden twee, of drie landen
22.45 – 22.55u:   Tien minuten pauze
22.55 – 00.00u:  Gebedsronden twee, of drie landen
00.00u:                 Afsluiting

Tijdens de Nacht van Gebed horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, Jemen, Vietnam en India. Open Doors verschaft voldoende achtergrondinformatie met een video per land en dank- en gebedspunten in een gebedshandboekje. We hopen dat u zich deze avond wilt aansluiten in gebed. Om alles in goede banen te leiden en voldoende materiaal te hebben, vragen we u zich zo spoedig mogelijk bij ondergetekende aan te melden.

Graag nodigen we hierbij iedereen ook uit om in de dienst van zondag 2 juni mee te doen met de schrijfactie voor de Vervolgde Kerk.
Hiervoor is aanmelden niet nodig en de diaconie zal zorgen voor kaarten en achtergrondinformatie.

Meer algemene informatie over Open Doors en de acties vindt u op www.opendoors.nl

Meer informatie:  diaken_hans@kpnmail.nl

Lees meer →

Het feest van de Heilige Geest, de tongen van vuur, Pinksteren.

Het belooft weer een hele mooie dienst te worden met medewerking van onze eigen zanggroep Heerjansklank.
Het thema van de dienst is ‘wind, adem, geest’

Na de dienst gaan wij een beetje terug in de tijd. Hoe dan?
Na de dienst is er op het plein de mogelijkheid tot het drinken van een lekker kopje koffie of thee (als het regent kan dit in de kerk) met een koekje. Daarnaast is er de mogelijkheid om op het kerkplein (als het regent voor een deel in de kerk) een aantal Oudhollandse spellen te doen. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een trekbiljart, een wielbak, rolsjoelbak en nog veel meer andere spellen.

Wij sluiten dit samenzijn af met een lunch bestaande uit een broodje hamburger van de BBQ.
Uiteraard willen wij hierbij ook aandacht geven aan ons milieu en willen u vragen om uw eigen mok en bord mee te nemen, zodat wij zo min mogelijk plastic/papieren bekers en borden hoeven te gebruiken.
Wij zorgen natuurlijk voor een “wasstraat” waardoor u de mokken en borden weer schoon mee naar huis kunt nemen.

De werkgroep Verbinding.

Lees meer →

Zondag 12 mei is er weer een Anders dan Anders dienst en die zal echt weer anders zijn dan de vorige dienst.

Deze keer gaat Dominee Kruger het hebben over de eerste 10 Openbaringen van Openbaring, we zijn benieuwd en kijken er naar uit.

Team Anders dan Anders, Marja Maria Liesbeth

 

Lees meer →

10 jaar Rainbow Angels

Een veilige plek waar kinderen met meervoudige beperkingen liefdevolle zorg en begeleiding krijgen.

Op 13 april 2024 vierde Rainbow Angels haar 10 jarig bestaan. Dit project is middels ons gemeente lid Eva Steen onlosmakelijk verbonden met onze kerkelijke gemeente.

Rainbow Angels is een groep kinderen met meervoudige handicaps, zoals CP (cerebrale parese of hersenverlamming), vaak ontstaan door zuurstofgebrek tijdens de bevalling of een (verwaarloosde) hersenvliesontsteking. Hierdoor hebben de kinderen last van spasmen en vergroeiingen en/of spraakproblemen. Daarnaast zijn er kinderen met een spierziekte, spina bifida (open rug) of een syndroom.

Vandaag was het moment daar om het 10 jarig bestaan te vieren, hieronder een impressie van deze feestelijke dag:

Rainbow Angels is een deel van het Victory4All project in Zuid-Africa.
De missie van Victory4All is het geloof dat goed christelijk onderwijs en liefdevolle zorg en opvang een springplank is naar een toekomst zonder armoede. Hiermee doorbreekt Victory4All de negatieve spiraal van armoede voor deze kwetsbare kinderen. De Bijbel, Gods woord, is hierbij onze leidraad.

Opgroeien in armoede

Kinderen die leven en opgroeien in de sloppenwijken van Zuid-Afrika worden als gevolg van armoede blootgesteld aan verschrikkelijke situaties: honger, geweld, misbruik, verwaarlozing enzovoorts. Goed onderwijs, dat de kans op een betere toekomst vergroot, is erg duur in Zuid-Afrika en daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen.

Ontsnappen uit een leven van armoede is daarom heel lastig: het is een negatieve spiraal die doorgegeven wordt aan de volgende generatie. Meestal hebben kinderen geen enkele hoop dat hun toekomst beter zal zijn dan die van de mensen om hen heen.

Meer info: https://victory4all.nl/doneren/

Lees meer →

Anders dan Andersdienst 17 maart
Thema: Ik ben hier en heel jou
Spreker: Arie de Rover
Muziek: All4Him praiseband


Op 17 maart is er weer een Anders dan Andersdienst waarin het thema Ik ben hier en heel jou zal zijn.
Afgeleid van het lied Heel jou. Een lied wat mij persoonlijk raakte toen ik bij een Kerstpraise in Zwijndrecht was.
Een lied wat gezongen word in christenwereld maar ook bij de beste zangers door Claudia de Breij en Blanks.
Het origineel is volgens mij van Coldplay en heet dan Fix You.
Wat een zegen dat wij als we zo’n lied horen mogen weten dat wij een liefdevolle Vader
hebben die alles wat verdriet en pijn doet wil wegnemen van ons.
Hij heelt jou dat is wat de Vader wil als we het maar bij Hem in het licht brengen.
In deze deze dienst zal Arie de Rover vanuit de Bijbel ons daar vast nog meer over vertellen.
En All4Him zal dit lied maar nog veel meer mooie liederen met en voor ons zingen.
Wij kijken er naar uit om met u en jou dit thema samen te ontdekken.

Wij hopen u/ jou te ontmoeten, Maria, Liesbeth en Marja

Lees meer →