Kindernevendienst Plus

Deze vorm van Kindernevendienst is bedoeld voor de
kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. De oudste
kinderen krijgen tijdens de KND+ meer informatie en
uitdaging rondom bijbelse thema’s.

De kinderen gaan tegelijkertijd met de
andere kinderen (zo rond 9.50 uur) vanuit de Dorpskerk naar een eigen ruimte waar ze met materiaal voor basiscatechese dat bij hun leeftijd past aan de slag gaan. De KND Plus vindt om de andere week plaats. De kinderen en ouders worden via de app en de website geïnformeerd over de data waarop er KND Plus is.

KND Plus: meer uitdaging voor de oudste kinderen van de basisschool en de brugklas

Tijdens ´bijzondere´ diensten en op christelijke feestdagen is er geen KND Plus. De overige diensten kunnen de kinderen in de dienst blijven, zodat zij vertrouwd raken met het bijwonen van de viering. We kijken ernaar uit om jullie weer te zien.

Contactpersoon: Hans Ouwerkerk ( h.p.ouwerkerk@intrada.nl )