Kindernevendienst

Voor de kinderen van groep 1 t/m 6 is er elke zondag tijdens de kerkdienst de kindernevendienst. Het doel van de kindernevendienst is om aan de kinderen de boodschap van God en de verhalen uit de Bijbel op hun eigen niveau over te dragen.

De kinderen gaan voor de schriftlezing met de leiding naar een eigen ruimte. De kinderen nemen vanuit de kerk ‘het licht’ mee. Dat is een kaars die aangestoken wordt aan de Paaskaars. Er wordt met de kinderen gebeden en er wordt een Bijbelverhaal op het niveau van de kinderen verteld met aansluitend een knutselwerkje of een spelletje. Voor de oudere kinderen zijn er na het verhaal vragen en opdrachten of een spel.

De kinderen ontvangen de boodschap van God op hun eigen niveau

Na de preek komen de kinderen weer terug in de kerk. In de weken voorafgaand aan het Kerst- en Paasfeest doet de kindernevendienst een verdiepend project. Meestal wordt dit in de kerk ingeleid door de leiding of de dominee waarna de kinderen in hun eigen ruimte daaraan verder kunnen werken. Zo wordt toegeleefd naar het feestelijke moment waarop we het Kerst- respectievelijk Paasfeest met elkaar vieren.

Contactpersoon

Mariska Oosterwijk, email: mariskaoosterwijk85@gmail.com