Kind & Jeugd

Kinderen en jongeren nemen in de kerkelijke gemeente Heerjansdam een belangrijke plaats in. Immers, wij willen het geloof doorgeven aan volgende generaties en het is onze vurige wens dat het geloof voor onze kinderen en jongeren de basis in hun leven mag zijn en blijven.

In de afgelopen jaren hebben we met de leiding in het jeugdwerk nagedacht over dat wat wij onze kinderen en jongeren willen meegeven. We hebben dat gedaan in samenwerking met jeugdwerkorganisatie JOP. Met de leiding in het jeugdwerk hebben wij bijgaande essentiecirkel samengesteld. In het midden hebben we de doelstelling van ons jeugdwerk geformuleerd: waarom doe je jeugdwerk? In de cirkel daarnaast staat omschreven op welke manieren we dit doel willen bereiken en tot slot staan in de buitenste cirkel de beloften die we hieraan willen verbinden. Dit document gebruiken we als uitgangspunt bij de diverse activiteiten in ons jeugdwerk.

Wij willen het geloof doorgeven aan volgende generaties

Activiteiten

Wij bieden activiteiten aan voor kinderen en jongeren in alle leeftijden. Sommige activiteiten zijn nauw verbonden aan de zondagse kerkdiensten en andere activiteiten vinden plaats op andere dagen in de week. Natuurlijk passen niet alle beloften bij elke activiteit. De leiding van een activiteit bepaalt aan welke beloftes in de betreffende activiteit centraal worden gesteld.

Contactpersoon jeugdwerk
Mariëlle van der Noll (ouderling jeugd & gezin), e-mail: f.noll@upcmail.nl)

Kinderoppas

Kinderoppas

Voor de jongste kinderen is er tijdens de dienst oppas.

The Meeting

The Meeting

Voor kinderen in de leeftijd vanaf 12 jaar is er The Meeting.

Kindernevendienst

Kindernevendienst

Voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 10 jaar is er kindernevendienst.

Jongerengroeigroep

Jongerengroeigroep

Voor jongeren vanaf 18 jaar is er Jongerengroeigroep.

KND+

KND+

Voor kinderen van 10 t/m 12 jaar is er Kindernevendienst Plus.

Kids of Joy

Kids of Joy

Voor kinderen van 4 t/m 12 jaar is er Kids of Joy.

Kinderclubs

Kinderclubs

Voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m 11 jaar zijn er kinderclubs.

Geloofsopvoeding

Geloofsopvoeding

Voor iedereen met opgroeiende kinderen.

Basiscatechese

Basiscatechese

Groep 7 en 8 van De Rank krijgt basiscatechese.