AK2024

arsiv

Ben je vader of moeder van een jong of opgroeiend kind of tiener? Geef je leiding in het kinder- tiener of jongerenwerk? Heb je juist als opa of oma met kinderen te maken? Ongetwijfeld loop je dan soms tegen opvoedingsvragen aan. Of meer specifiek: geloofs-opvoedingsvragen.

 

Op vrijdagavond 24 maart vindt in de Dorpskerk een ‘vrijdagavondgesprek’ plaats met als titel ‘Geloven in opvoeding’. Na een plenaire start en inleiding kun je deelnemen aan een openhartig gesprek in kleinere setting; waarin we van en aan elkaar leren. De Jeugdkerkenraad organiseert en begeleidt deze avond, en zorgt voor koffie, thee, koek, en een hapje en drankje

Opzet

  • 19.45 uur inloop, koffie en thee
  • 20 uur: opening, inleiding
  • 20.45 uur: gesprek in kleine groepen
  • Ca 22 uur: afronding

 

  • Meld je aan bij Barbara Jongebreur, via bsteen1977@gmail.com of 06-10888749. Maak daarbij een rangschikking van onderwerpen – zie hieronder – die wat jou betreft zeker aan de orde moeten komen van 5 punten = heel belangrijk tot 1 punt = minder belangrijk; onderwerp met de meeste punten komt sowieso aan de orde
  • Wil je wel komen, maar heb je geen oppas? Neem dan toch contact op; dan helpen we zoeken naar een oplossing
Mogelijke onderwerpen: geef aan: 5 = heel belangrijk tot 1 = onbelangrijk punten
Mijn kind en zijn/haar leefwereld die mij zorgen baart? School, vrije tijdsbestedingen, games, tv, internet, jeugdjournaal-onderwerpen, onze post-christelijke cultuur
Hoe blijf ik over geloof communiceren met mijn opgroeiende kind?

  • Wat komt er in de plaats voor ‘vaste momenten’ die ophouden, zoals bidden voor het slapengaan
  • Mijn kind wil dit niet meer
  • vrienden geloven niet
Van huis uit: wat heb ik zelf van huis uit meegekregen en hoe beïnvloedt dat de wijze waarop ik mijn eigen kind met geloof opvoedt?
Hoe ga ik om met ‘moeilijke vragen’ van mijn kind: rond dood, ziekte, morele dilemma’s, ongeloof, waar komen kinderen vandaan – lichaam lijf en seks, etc
Kerk en kerkelijke activiteiten: kunnen we nadenken over een andere vorm van kerk-zijn, van kerkdiensten houden, die meer passen bij mijn kind en bij ons gezin?
Lees meer →

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober verwelkomden we twee theologiestudenten in onze gemeente: Hope Karangwa Munezero uit Ruanda, and Annah Makau uit Kenia. Zij verblijven enkele maanden in Nederland in het kader van het internationaal uitwisselingsprogramma ‘bridging the gaps’ van o.a. de VU en PThU. Zie ook https://vu.nl/en/about-vu/more-about/bridging-gaps.

Op zaterdag haalde ds. Johan Breure ze van het station af, en ontvingen we ze met een uitgebreid koffie- en theemoment in de pastorie aan de Manning. Daarna maakten we een prachtige wandeling door Heerjansdam en de Kijfhoekpolder naar de Kijfhoekkerk, waar Kees Brinkman één en ander over de kerk vertelde; en Annah liet zien en horen dat ze als vrouw haar mannetje op de kansel staat, en orgel kan spelen. Met z’n zeventienen hadden we een heerlijk soep- en pannenkoekenmaaltijd in de Boomgaardkerk; waarna we als dessert van vier varianten op yoghurt en vla genoten. Hope was vervolgens te gast bij familie Plomp in Barendrecht, Annah bij familie Ouwerkerk in Heerjansdam.

Op zondag participeerden Hope en Annah actief in de kerkdienst in de Dorpskerk. Ze stelden zichzelf voor, ze lazen een Bijbelfragment in Swahili en Kinyarwanda; deden mee aan de slotgebeden en Annah – bevoegd voorganger in haar Africa Brotherhood Church’ in Kenia – sprak samen met ds. Sjaak Teuwissen de zegen uit. Na de zegen zong ze nog een prachtig lied voor de gemeente. In opnieuw de pastorie aan De Manning volgde een ‘oud-Hollandsche frituurlunch’ waar tientallen gemeenteleden, inclusief veel kinderen aan meededen.

Na het uitspreken van een dankgebed door ds. Sjaak Teuwissen vervoerde ds. Johan Breure de dames weer naar het station, en reisden ze weer af richting Amsterdam

 

 

 

Lees meer →

16+

Voor de jongeren die de Meeting-leeftijd zijn ontgroeid, organiseren we een aantal gezellige avonden in het jeugdhonk.

Afgelopen jaar zijn we gestart met een aantal chill-avondjes in het jeugdhonk
wat erg goed is bevallen. Dit gaan we het komende jaar uiteraard weer doen!
Daarnaast willen we graag van júllie horen hoe we deze avond verder gaan invullen. Zien we jullie komend jaar weer in het honk?

Contactpersoon:
Geert de Jong
geertjong@hotmail.com

lounge
Lees meer →

Beste gemeenteleden,

Zondag 3 juli is er een Anders dan Anders dienst.  Deze zal in het teken staan van zingen.  “Zingen is 2 keer bidden”

Onder leiding van dirigent Maarten Wassink gaan we heel veel samen zingen maar ook luisteren naar prachtige liederen

Enkele solisten zullen de samenzang begeleiden, maar er is zeker deze ochtend ook een overdenking.

Onze vraag is, heeft u nog een  opwekkingslied of een Johannes de Heer lied dat heel speciaal voor u is en zou u daar ook wat over willen vertellen in de dienst.

Wij horen het graag, u kunt een mail sturen naar jcg@planet.nl

Lees meer →

Tijdens de persconferentie van 14 januari jl. is bekendgemaakt dat er ruimte is voor enkele versoepelingen in de Coronamaatregelen, die ook voor onze kerkelijke gemeente wat meer ruimte bieden. De PKN heeft een nieuw advies gegeven, wat in ieder geval tot 26 januari van toepassing is. Voor de kerkdiensten van komende zondag 23 januari heeft de Kerkenraad het volgende besloten:

 

Ongewijzigde maatregelen: We houden in de kerken bij het bewegen naar of van onze plaats een mondkapje op. In de kerken houden we 1,5 meter afstand van elkaar en wordt een beperkt aantal liederen meegezongen, naar de overige liederen luisteren we of deze worden door de predikant voorgedragen.

 

Dorpskerk: In lijn met de nieuwe richtlijnen mogen komende zondag 50 gemeenteleden in de Dorpskerk aanwezig zijn. Dat is verheugend nieuws, na inmiddels al weer een langere tijd van online diensten. We willen elkaar weer graag ontmoeten in de diensten.

Zondag is een dienst van bevestiging en afscheid onder leiding van ds. Teuwissen, waarin ouderlingen (her)bevestigd worden en afscheid nemen.

Het kan allemaal nog niet op de manier die we graag willen, maar we zijn blij dat het wel mogelijk is voor gezinsleden en familieleden om erbij aanwezig te zijn. Voor komende zondag zijn daarom de familieleden uitgenodigd van hen die bevestigd worden of afscheid nemen. Verder is de kerkenraad aanwezig en staat de deur, zoals in de afgelopen weken gebruikelijk was, open voor mensen zonder internet. We verwachten dat we daarmee al vrijwel aan 50 bezoekers komen. We kunnen daarom helaas voor komende zondag nog maar beperkt ruimte geven, alleen aan degenen die hiervoor genoemd zijn. Wij hopen dat velen van u ook meeleven vanuit de huiskamer.

Er is a.s. zondag nog geen KND+, KND of oppas. We hopen deze activiteiten 30 januari weer te kunnen starten, hier ontvangt u t.z.t. verdere informatie over.

 

Kijfhoek: Zondag is er ook eindelijk weer een kerkdienst in Kijfhoek. Een extra dienst zelfs, omdat het zo lang geleden is dat het mogelijk was. Ds. Breure zal voorgaan, Ellen Pons bespeelt het orgel. We zijn blij dat beide op zo’n korte termijn beschikbaar waren. Rekening houdend met 1,5 m afstand, zijn in Kijfhoek 28 gemeenteleden welkom. Vanwege de tijdelijke afwezigheid van dhr. Joop Wiekeraadt wordt er niet van tevoren aangemeld. De koster zal een ieder warm ontvangen, in het vertrouwen op uw begrip te mogen rekenen dat er niet meer dan 28 mensen in de kerk passen.

 

Kerkelijke activiteiten tot 26 januari: Activiteiten zoals vergaderingen, jeugdclubs en groeigroepen, kunnen onder voorwaarden (met voldoende afstand, in de kerkelijke gebouwen), ook weer plaatsvinden. Bouwen aan samen gemeente zijn….fijn dat ook die bouwstenen aanwezig zijn.

 

Op 25 januari is er wederom een persconferentie met mogelijk verdere verruimingen. Vanaf 30 januari hopen we dat er nog meer gemeenteleden de kerk kunnen bezoeken, ook al zal dat wellicht betekenen dat het aanmeldsysteem weer gehanteerd gaat worden. Zodra er meer bekend is, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

 

Lees meer →

ADA Dienst 16 mei 2021
“Daar ben IK dan!”
Spreekster: Elsa Waljaard
Muziek: Roos en Michiel
Zondag 16 mei is er weer een Anders dan Anders dienst met spreekster Elsa Waljaard. Elsa gaat het in deze ochtenddienst hebben over een gedeelte uit het Johannesevangelie. In alle hoofdstukken gaat het over Jezus die zo graag wil uitleggen dat het over Zijn Vader gaat, en het doen van Zijn wil. En hoe één ze zijn en dat liefde de kern is. En tussendoor belooft Hij op verschillende manieren de Heilige Geest, die ons juist gaat helpen in het doen van Vaders wil, in het leven vanuit liefde en vanuit het verbond dat Jezus gaat sluiten door Zijn sterven en opstanding. Tussendoor is Jezus ook eerlijk over tegenslag en moeten en verdrukking. En dat is zo mooi. Te midden van een hele onzekere tijd die komen gaat, belooft Jezus Zijn nabijheid, wijsheid, troost, enz. door de Heilige Geest. Wij hebben prachtige liederen uitgezocht die bij dit thema passen. Roos gaat zingen en Michiel gaat haar begeleiden.
We hopen weer op een mooie gezegende ochtend,
Marja, Martine, Maria en Liesbeth

Lees meer →

Voorganger: Dhr. B. Noteboom
Thema: ‘Hoop die zeker is’
Anders Dan Anders dienst
Collecte: Diaconie en Kerkenwerk

Heel ‘Anders dan Anders’ en dat is nog steeds zo, nu we dit niet samen in de kerk kunnen beleven, maar wat zijn we blij dat we wel thuis kunnen kijken. Het thema is dit keer “Een Hoop die zeker is”. Waarom hebben wij hiervoor gekozen? Er is het laatste jaar zoveel onzekerheid in ons leven gekomen. We hopen op gezondheid, vrijheid in onze bewegingen, vrij om te gaan en te staan waar we willen. We hopen om elkaar weer te ontmoeten in de kerk. We hopen om weer met elkaar te gaan zingen, we weten alleen nog niet hoe en wanneer. Maar er is één HOOP DIE ZEKER is.

Een hoop die zeker is,
een groot geheimenis
beloofd door God,
is nu aan ons onthuld.
Als een volmaakte schat,
Die heel Gods plan omvat;
Christus in ons,
Hoop op Gods heerlijkheid.

En het leven dat ik leef
Is nu niet meer van mij;
Jezus leeft in mij,
Mijn hoop voor eeuwig.
Elke dag dat ik besta
Leef ik niet meer maar Hij.
Jezus leeft in mij,
Mijn hoop voor eeuwig.

Deze HOOP willen wij graag naar voren laten komen, de Hemelse toekomst die voor ons ligt. Dat we meer vertrouwen hebben in Jezus die voor ons alles heeft volbracht. Voorganger Bert Noteboom gaat ons hier wat meer over uitleggen.
Wie is Bert Noteboom? Bert is wijkpastor in Almere Haven. Hij praat makkelijk en vol verve over zijn geloof. “Mijn allereerste herinnering is dat ik met mijn ouders naar de kerk ging. Ik kreeg een normale, Christelijke opvoeding, iedere week netjes naar de dienst, bidden bij het eten, dan krijg je veel mee, vooral in kennis. Maar als je zegt, wat was de eerste keer dat geloof een impact had, dan was dat toen ik voor het eerst het geloof in iemand zag leven. Dat was bij een oudtante. Daar kwam ik niet zo vaak, maar die straalde iets bijzonders uit, vrede en liefde, dat zag je niet alleen, je voelde het ook,” aldus Bert.
Wij wensen elkaar een gezegende dienst toe,
Marja, Maria Martine en Liesbeth

Lees meer →