ADA dienst 8 november 2020 (online uitgezonden en in de kerk aangemelde gemeenteleden)ADA dienst 8 november 2020 (online uitgezonden en in de kerk aangemelde gemeenteleden)

9.30 u.
Anders dan Anders dienst
Thema: ´Zoals je bent´
Spreker: Dhr. Gert den Boef,
Dronten
Zangduo: Gendro & Mattanja
Pianist: Linda Stremler
Uitgangscollecte:
Diaconie en Kerkenwerk
Kindernevendienst
Oppas

Hoe anders zijn de Anders dan Anders diensten dit jaar. In maart gingen we in een bijna lockdown, die dienst in maart ging ook niet door, daarna in mei onze eerst Ada-dienst met 15 mensen in de kerk maar …we hadden toen een record aantal digitale kijkers. De laatste dienst in september leek het weer een beetje als van ouds. De kerk zat ‘vol’ met iets meer dan 100 mensen. We mochten weer één lied meezingen, wat waren we dankbaar en blij. Vier weken geleden waren we deze dienst aan het voorbereiden. We hadden het plan om na afloop gezellig buiten broodjes knakworst te gaan eten. Misschien mochten we wel weer meer gaan zingen, en nu….we zijn weer bijna terug bij af. Er mogen maar 30 mensen in de kerk, de rest mag thuis aan de buis.
Het was weer even slikken. Maar toch….laten we blij zijn dat we digitaal kunnen kijken en luisteren. En dat moet u zeker gaan doen! We gaan luisteren naar het zangduo Gendro en Mattanja.
Gendro is al meer geweest en maakte toen veel indruk met zijn verhaal, dat hij op zoek was naar zijn ouders in Indonesië en ze ook heeft gevonden. In Spoorloos is daar uitgebreid op ingegaan.
Als spreker komt Gert den Boef uit Dronten. Hij gaat het hebben over het bidden en spreken met God onze Vader. Hoe doen we dat. Bij Hem hoef je niets te verbergen.
Je mag zijn ZOALS JE BENT!

Namens de A.D.A. commissie:
Liesbeth
Jorinde
Maria
Marja
Martine