Update maatregelen COVID nav maatregelen 14 januari 2022Update maatregelen COVID nav maatregelen 14 januari 2022

Tijdens de persconferentie van 14 januari jl. is bekendgemaakt dat er ruimte is voor enkele versoepelingen in de Coronamaatregelen, die ook voor onze kerkelijke gemeente wat meer ruimte bieden. De PKN heeft een nieuw advies gegeven, wat in ieder geval tot 26 januari van toepassing is. Voor de kerkdiensten van komende zondag 23 januari heeft de Kerkenraad het volgende besloten:

 

Ongewijzigde maatregelen: We houden in de kerken bij het bewegen naar of van onze plaats een mondkapje op. In de kerken houden we 1,5 meter afstand van elkaar en wordt een beperkt aantal liederen meegezongen, naar de overige liederen luisteren we of deze worden door de predikant voorgedragen.

 

Dorpskerk: In lijn met de nieuwe richtlijnen mogen komende zondag 50 gemeenteleden in de Dorpskerk aanwezig zijn. Dat is verheugend nieuws, na inmiddels al weer een langere tijd van online diensten. We willen elkaar weer graag ontmoeten in de diensten.

Zondag is een dienst van bevestiging en afscheid onder leiding van ds. Teuwissen, waarin ouderlingen (her)bevestigd worden en afscheid nemen.

Het kan allemaal nog niet op de manier die we graag willen, maar we zijn blij dat het wel mogelijk is voor gezinsleden en familieleden om erbij aanwezig te zijn. Voor komende zondag zijn daarom de familieleden uitgenodigd van hen die bevestigd worden of afscheid nemen. Verder is de kerkenraad aanwezig en staat de deur, zoals in de afgelopen weken gebruikelijk was, open voor mensen zonder internet. We verwachten dat we daarmee al vrijwel aan 50 bezoekers komen. We kunnen daarom helaas voor komende zondag nog maar beperkt ruimte geven, alleen aan degenen die hiervoor genoemd zijn. Wij hopen dat velen van u ook meeleven vanuit de huiskamer.

Er is a.s. zondag nog geen KND+, KND of oppas. We hopen deze activiteiten 30 januari weer te kunnen starten, hier ontvangt u t.z.t. verdere informatie over.

 

Kijfhoek: Zondag is er ook eindelijk weer een kerkdienst in Kijfhoek. Een extra dienst zelfs, omdat het zo lang geleden is dat het mogelijk was. Ds. Breure zal voorgaan, Ellen Pons bespeelt het orgel. We zijn blij dat beide op zo’n korte termijn beschikbaar waren. Rekening houdend met 1,5 m afstand, zijn in Kijfhoek 28 gemeenteleden welkom. Vanwege de tijdelijke afwezigheid van dhr. Joop Wiekeraadt wordt er niet van tevoren aangemeld. De koster zal een ieder warm ontvangen, in het vertrouwen op uw begrip te mogen rekenen dat er niet meer dan 28 mensen in de kerk passen.

 

Kerkelijke activiteiten tot 26 januari: Activiteiten zoals vergaderingen, jeugdclubs en groeigroepen, kunnen onder voorwaarden (met voldoende afstand, in de kerkelijke gebouwen), ook weer plaatsvinden. Bouwen aan samen gemeente zijn….fijn dat ook die bouwstenen aanwezig zijn.

 

Op 25 januari is er wederom een persconferentie met mogelijk verdere verruimingen. Vanaf 30 januari hopen we dat er nog meer gemeenteleden de kerk kunnen bezoeken, ook al zal dat wellicht betekenen dat het aanmeldsysteem weer gehanteerd gaat worden. Zodra er meer bekend is, laten we u dit zo snel mogelijk weten.

 

You must be logged in to post a comment.