“Zingen is 2 keer bidden”“Zingen is 2 keer bidden”

Beste gemeenteleden,

Zondag 3 juli is er een Anders dan Anders dienst.  Deze zal in het teken staan van zingen.  “Zingen is 2 keer bidden”

Onder leiding van dirigent Maarten Wassink gaan we heel veel samen zingen maar ook luisteren naar prachtige liederen

Enkele solisten zullen de samenzang begeleiden, maar er is zeker deze ochtend ook een overdenking.

Onze vraag is, heeft u nog een  opwekkingslied of een Johannes de Heer lied dat heel speciaal voor u is en zou u daar ook wat over willen vertellen in de dienst.

Wij horen het graag, u kunt een mail sturen naar jcg@planet.nl

You must be logged in to post a comment.