Wat is uw/jouw toekomstverwachting van dit nieuwe kerkelijke seizoen 2021-22?Wat is uw/jouw toekomstverwachting van dit nieuwe kerkelijke seizoen 2021-22?

Tijdens de dienst op startzondag 19 september kregen kerkgangers en thuiskijkers de vraag om via www.menti.com in maximaal drie losse woorden antwoord te geven op deze vraag: Wat is uw/jouw toekomstverwachting van dit nieuwe kerkelijke seizoen 2021-22? Het leverde in de loop van de dienst deze woordwolk op, die tijdens de themapreek ‘van U is de toekomst’ werd geprojecteerd en aangehaald.

Tijdens de dienst op startzondag 19 september kregen kerkgangers en thuiskijkers de vraag om via www.menti.com in maximaal drie losse woorden antwoord te geven op deze vraag: Wat is uw/jouw toekomstverwachting van dit nieuwe kerkelijke seizoen 2021-22? Het leverde in de loop van de dienst deze woordwolk op, die tijdens de themapreek ‘van U is de toekomst’ werd geprojecteerd en aangehaald.

You must be logged in to post a comment.