Corona maatregelen m.i.v. 3 oktoberCorona maatregelen m.i.v. 3 oktober

I.v.m. corona is de afgelopen anderhalf jaar voor onze kerk een lastige tijd geweest.

Er werden allerlei beperkende maatregelen van kracht en een spontaan kerkbezoek was niet meer mogelijk.  Niet iedereen was altijd even blij met de genomen besluiten en afgekondigde maatregelen. Met iedereen die zich in de afgelopen periode hieraan gestoord heeft, er moeite mee heeft gehad voelen wij intens mee.

We zijn dan ook blij dat er langzamerhand weer mogelijkheden zijn om in ieder geval de meest zware maatregelen los te laten. Wel moeten we komende tijd nog rekening houden met elkaar als we de kerk bezoeken.

Afgaande op het advies van de PKN heeft de kerkenraad besloten voor de Dorpskerk en de Kijfhoekkerk de volgende afspraken te hanteren m.i.v. 3 oktober:

  1. De aanmeldplicht vervalt, er wordt ook geen Coronatoegangsbewijs gevraagd;
  2. De 1,5 meter regel vervalt, maar in verband met het advies gepaste afstand te houden stellen wij voor bij de stoelen in de kerken toch minimaal één en bij voorkeur 2 stoelen ruimte te houden tussen de kerkgangers en in de kerkbanken ook een meter afstand van elkaar te houden. Tevens willen we vragen aan gezinnen om zoveel als mogelijk bij elkaar te gaan zitten, voor hen geldt uiteraard dat er geen afstand hoeft te worden gehouden;
  3. Ventilatie: de deuren van de kerk (deuren en ramen in Kijfhoek) worden open gehouden, zoals nu ook het geval is. We wachten verdere instructies van CIO en PKN af, onderzoeken intussen mogelijkheden tot alternatieve ventilatie en doen metingen. We houden in geval van slecht weer minimaal 1 deur open in de Dorpskerk en in Kijfhoek houden we de ramen open. Ventilatie vraagt urgente aandacht. Voor Kijfhoek is de mogelijkheid tot ventilatie in geval van dichte deuren en ramen ook verder te onderzoeken.
  4. Zingen: uitgaande van het voorstel voor ventilatie, kan het zingen ongewijzigd doorgaan, waarbij we wel afhankelijk zijn van mogelijkheden tot betere ventilatie als de deuren bij kouder/natter weer gesloten moeten gaan worden. Mochten er bij slecht weer onvoldoende mogelijkheden tot ventilatie zijn, zal t.z.t. moeten worden heroverwogen of het zingen wederom in aangepaste vorm moet plaatsvinden.
  5. Koffiedrinken na de dienst: zolang het weer het toelaat, drinken we buiten koffie. In geval van regen/kou, geen koffiedrinken zolang de ventilatie niet verbeterd is, de verblijfstijd in de kerk wordt namelijk te lang hierdoor.
  6. Koorzang: met het oog op de periode rondom Kerst vindt normaliter koorzang plaats in de diensten. Vooralsnog wachten we verdere instructies van CIO en PKN af, alvorens koorzang weer mogelijk te maken. Op basis van berekend besmettingsrisico in een niet geventileerde kerk is koorzang voorlopig niet aan de orde;
  7. Plekken voor kwetsbaren en/of mensen die om andere redenen 1,5m afstand willen houden: de stoelen onder het orgel blijven we reserveren voor mensen die 1,5m afstand willen houden. Mocht hier grote behoefte aan bestaan, dan breiden we uit naar de banken achter de diakenen. In Kijfhoek is het vaccinatie percentage van de bezoekers vermoedelijk hoger en is er minder ruimte beschikbaar om een specifieke plaats in de kerk hiervoor te reserveren en zal daarom geen specifieke ruimte worden vrijgehouden op basis van 1,5m.
  8. Collecte: voorstel is de collecte bij de uitgang te handhaven.
  9. Avondmaal: voorstel is de huidige wijze van avondmaal vieren (zelf brood/wijn pakken voorin de Dorpskerk, ronddelen in Kijfhoek) vooralsnog te handhaven

 

 

You must be logged in to post a comment.