Eredienst van aanstaande zondagEredienst van aanstaande zondag

23 oktober 2022 om 9.30 u. in de Dorpskerk met voorganger Ds. J. Teuwissen

We krijgen deze zondag van Jezus een stevige les ‘hemelse economie’. Hij vertelt een parabel over een rijke man die een goocheme rentmeester in dienst heeft. Het blijkt dat de rentmeester de rijkdommen van zijn meester verkwist. Zijn baas roept hem daarvoor op het matje. De rentmeester voorziet zijn ontslag en verzint een list. Hij scheldt een aantal schuldenaars van zijn heer een deel van de schulden kwijt. Zo bouwt hij aan goodwill en een goed sociaal netwerk voor als hij op straat komt te staan. De heer prijst deze rentmeester en zijn slimheid. Na de parabel legt Jezus uit wat Hij met het verhaal bedoelt te zeggen waarbij Hij begrippen als betrouwbaarheid en onbetrouwbaarheid koppelt aan de Mammon (de god van geld en economie) en
Samengaan oktober 2022 6
aan de ware God. Al oogst Hij bij de aanwezige farizeeën – die zich persoonlijk aangevallen weten door Jezus – weinig waardering. We leggen de link met onze christelijke geloofsgemeenschap en met ons eigen leven. ‘Hemels rentenieren’ luidt het thema van deze zondag. We lezen Lucas 16: 1 t/m 17. Vincent van Dam bespeelt het orgel

You must be logged in to post a comment.