Nederlands Bijbelgenootschap: gratis boeken ter inspiratie en bemoediging.Nederlands Bijbelgenootschap: gratis boeken ter inspiratie en bemoediging.

De Bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, hoop, moed en houvast gegeven, ook in onzekere tijden. Daarom stelt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een drietal uitgaven gratis ter beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus.

We denken daarbij bijzonder aan kinderen omdat deze nu onverwachts meer thuis zijn. En aan kwetsbare en eenzame mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.
Klik voor meer informatie op onderstaande link:

Gratis boeken ter inspiratie en bemoediging