Bemoedigingsbijeenkomst 24 februariBemoedigingsbijeenkomst 24 februari

Quarantaine in het licht van Pasen

Al lange tijd zitten we in een zogenoemde lockdown. Een ander woord daarvoor is quarantaine, wat is afgeleid van de 40 dagen voor Pasen.

In de bemoedigingsbijeenkomst wil ik deze 2 vormen van quarantaine met elkaar verbinden. Dat wil ik gaan doen aan de hand van 3 punten:

  1. Wat deze tijd ons doet,
  2. wat deze tijd ons brengt en
  3. welk uitzicht hebben wij in het bijzonder vanuit Pasen dat naar ons toe komt.

Met name deze (nabije) toekomst houdt een bemoediging in. Aan de hand van liederen, Bijbelfragmenten, afbeeldingen, korte overdenkingen en gebed hopen we dit te gaan beleven. Komt allen! is nu onmogelijk, helaas. Wel roep ik u / jullie allen op om aanstaande woensdag om 19.30 af te stemmen op de Dorpskerk. En natuurlijk kan er ook later gekeken en geluisterd worden. Zegt het voort!

ds Laurens Korevaar