Avondmaalscollecte 5 december – Voedsel voor Senioren        Avondmaalscollecte 5 december – Voedsel voor Senioren        

 De diaconie heeft de avondmaalscollecte van 5 december, net als de vorige avondmaalscollecte bestemd voor een project van Mensenkinderen, maar deze keer ligt de focus op hulp aan senioren in Moldavië.
Vanwege de armoede zijn al veel mensen uit de dorpen weggetrokken naar het buitenland om daar werk te zoeken. De meeste senioren wonen alleen en hebben geen familie die voor ze zorgen kan. Het pensioen is in Moldavië heel laag. Hiervan kunnen mensen niet eens de maandelijkse rekeningen betalen.

Mensenkinderen is al meer dan 5 jaar betrokken bij het werk in dagopvangcentra en ouderenzorgprojecten in Moldavië. Op dit moment zijn 15 dagcentra actief waar in totaal ongeveer 100 senioren van maandag tot vrijdag een warme maaltijd krijgen.

Doelen:

 

Tegemoetkomen aan de lichamelijke behoeften van de ouderen, zoals de behoefte aan eten en medicijnen.

 

Zorgen dat de ouderen meer sociale contacten krijgen.

 

 

Voor € 1.252,00 kunnen we een jaar lang twee senioren in Moldavië die in extreme armoede leven helpen door hun eten en hulp te bieden. Van harte aanbevolen!

You must be logged in to post a comment.