Uitnodiging Stille WeekUitnodiging Stille Week

In de Stille Week voor Pasen en op Eerste Paasdag zullen er in de Dorpskerk en de Boomgaardkerk in Heerjansdam diverse vieringen worden gehouden. Iedereen is van harte welkom!

 Stille Week, een week om te midden van alle drukte de pas even in te houden en tot je door te laten dringen dat er meer, veel meer is onder de zon dan al die dingen waar wij ons zo druk om kunnen maken. De Stille week begint op Palmzondag. Die dag staat in het teken van Jezus’ intocht in Jeruzalem.

Op donderdagavond – Witte Donderdag – komen we samen om het avondmaal te vieren. Het is de avond waarop Jezus met zijn leerlingen het Pesachmaal vierde. Later die avond wordt hij verraden en gevangen genomen.

 Vrijdag – Goede Vrijdag – komen we opnieuw samen en lezen we het verhaal dat ons verteld over het lijden en sterven van Jezus. Na zijn gevangenneming en veroordeling wordt Hij deze dag aan het kruis gedood. Tijdens ons samenzijn doven we de Paaskaars als teken van zijn sterven. Ook klinken de woorden: ´Het is volbracht´. Jezus heeft volbracht waartoe Hij zich geroepen wist. Dan wordt het stil. We gaan ook in stilte de kerk uit.

 Zaterdagavond – Stille Zaterdag, Jezus rust in het graf – komen we samen voor de Paaswake. We maken de overgang van donker naar licht, van dood naar leven, van stilte naar vrolijkheid. Een nieuwe Paaskaars wordt ontstoken want de Heer is waarlijk opgestaan! Op zondagmorgen gaat de viering verder: ‘Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, zijn liefde duurt in eeuwigheid (Psalm 118 : 1). De vier dagen van Pasen horen bij elkaar. Ze nemen ons stap voor stap mee door wat het hart vormt van ons christelijk geloof: kruis en opstanding van Jezus Christus, onze Heer.

Wij nodigen iedereen van harte uit tijd vrij te maken om deel te nemen aan de vieringen:
Dinsdag 16 april, 15.00 uur in de Boomgaardkerk, Paasmiddag voor alle senioren.  Aan het einde van deze middag wordt er een broodmaaltijd aangeboden.

Witte Donderdag, 18 april, 19.30 uur in de Dorpskerk, Ds. Johan Breure.
Doel voor de Heilig Avondmaalscollecte zijn de ‘Bij Bosshardt huizen’ van het Leger des Heils.

Goede Vrijdag, 19 april, 19.30 uur in de Dorpskerk, Ds. Johan Breure en Wim Wiersma

Stille Zaterdag, 20 april, 21.30 uur in de Boomgaardkerk, Ds. Johan Breure

Eerste Paasdag, Zondag 21 april, 9.30 uur, Paasviering en belijdenis, in de Dorpskerk, Ds. Johan Breure
Enkele gemeenteleden zullen belijdenis doen van hun geloof.

We hopen u en jou te ontmoeten!