Koster op zondagen
Dorpskerk en Kijfhoekkerk in beide kerken volgens rooster kerkrentmeesters
Contactpersoon: Dhr. Chris Grotendorst, tel. 0651216503

Koster voor trouw- en rouwdiensten en verhuur Dorpskerk
Vacature

Kostersechtpaar Boomgaardkerk
(alle kosterswerkzaamheden, inclusief bespreken / verhuur ruimten)
Dhr. en mevr. Jan Schop, Kersentuin 19, 2995 XR Heerjansdam,
tel. 6771913, E-mail: janensjanieschop@hetnet.nl

Adressen en telefoonnummers t.b.v. Begraafplaats Kijfhoek

De administrateur:
A.H.Roos
De Hoef 56
2995 VT, Heerjansdam
Tel: 078-6772089

Bij afwezigheid:
Dhr. en Mevr. J. v.d. Net
Kijfhoek 28
3335 LD, Zwijndrecht
Tel: 078-6772507
Mob: 06-39451688

Kerkrentmeester:
Dhr. Jan Schop
Kersentuin 19
2995 XR, Heerjansdam
Tel: 078-6771913
Mob: 06-14810104
IBannr: NL41BABO0145199975
t.n.v Protestantse Gemeente Heerjansdam / Kijfhoek

Koster voor trouw- en rouwdiensten en verhuur Kijfhoekkerk
Metha van der Net-Rozendaal, Kijfhoek 28, 3335 LD Zwijndrecht
tel. 6772507, E-mail: trouwenkijfhoekkerk@hotmail.com