Nacht van gebed voor de vervolgde kerkNacht van gebed voor de vervolgde kerk

Eén nacht wakker blijven om te bidden voor de vervolgde kerk.  Dat is wat vrijdagavond 31 mei en zaterdagochtend 1 juni op verschillende plaatsen in Nederland en België weer gebeurt. Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de Here Jezus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op diverse locaties in Nederland en België.

We willen in Heerjansdam ook weer met de Nacht van Gebed meedoen met een ingekort programma.
Dat programma zal er (onder voorbehoud) zo uit gaan zien:

Datum:   31 mei
Locatie:  Dorpskerk benedenzaal, zij-ingang
20.45 – 21.00u:   Ontvangst met koffie, thee en fris
21.00 – 21.15u:    Welkom, gebed, kennismaking en uitleg over het programma
21.15 – 22.45u:    Gebedsronden twee, of drie landen
22.45 – 22.55u:   Tien minuten pauze
22.55 – 00.00u:  Gebedsronden twee, of drie landen
00.00u:                 Afsluiting

Tijdens de Nacht van Gebed horen en zien we verhalen uit onder meer Noord-Korea, Jemen, Vietnam en India. Open Doors verschaft voldoende achtergrondinformatie met een video per land en dank- en gebedspunten in een gebedshandboekje. We hopen dat u zich deze avond wilt aansluiten in gebed. Om alles in goede banen te leiden en voldoende materiaal te hebben, vragen we u zich zo spoedig mogelijk bij ondergetekende aan te melden.

Graag nodigen we hierbij iedereen ook uit om in de dienst van zondag 2 juni mee te doen met de schrijfactie voor de Vervolgde Kerk.
Hiervoor is aanmelden niet nodig en de diaconie zal zorgen voor kaarten en achtergrondinformatie.

Meer algemene informatie over Open Doors en de acties vindt u op www.opendoors.nl

Meer informatie:  diaken_hans@kpnmail.nl