Liturgie uitzending Dorpskerk 22 maart om 9.30 uur (i.v.m. coronavirus zonder gemeenteleden)Liturgie uitzending Dorpskerk 22 maart om 9.30 uur (i.v.m. coronavirus zonder gemeenteleden)

Deze dienst is te bekijken via kerkdienstgemist.nl

Een kerkdienst waarin Ds. L. Korevaar zal voorgaan.

Orgelspel: Licht dat ons aanstoot in de morgen – Bovenkerk Kampen

Intrede

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

Bemoediging en Groet

Zingen psalm 43: 2, 3
O Here God kom mij bevrijden…

Inkeer

Gebed van inkeer

Zingen 547: 1, 2 (LB)
Met de boom des Levens

Dienst van het Woord

Bijbellezing(en)

Ezechiël 37: 1 – 14

Zingen 608 (LB)
De steppe zal bloeien

Johannes 11: 1 – 4, 17 – 44

Vincent van Gogh: Lazarus

Preek

Zingen 1010 : 2, 3 (LB)
Geef_vrede,_Heer,_geef_vrede

Gaven & Gebeden

Dankgebed en Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

Zingen 416 (LB)
Ga met God

Heenzending en zegen

De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen.
De Heer zij achter u om u in de
armen te sluiten en om u te
beschermen tegen gevaar.
De Heer zij onder u om u op te
vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer zij in u, om u te troosten
als u verdriet hebt.
Hij omgeeft u als een beschermende
muur, wanneer anderen over u
heen vallen.
De Heer zij boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag,
morgen en in der eeuwigheid.

Amen

(St. Patrick, een Ierse monnik uit de 4e eeuw, gedenkdag 17 maart))

Orgelspel: improvisatie psalm 68 door Klaas Jan Mulder in de Laurenskerk te Rotterdam