Ds. J. Teuwissen heeft beroep aangenomenDs. J. Teuwissen heeft beroep aangenomen

Bericht vanuit de kerkenraad d.d. 6 maart 2021
Deze week kwam het verheugende bericht dat dominee J. Teuwissen (Sjaak) het beroep, dat de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Heerjansdam/Kijfhoek 19 februari op hem heeft uitgebracht, heeft aangenomen. We zijn zeer dankbaar voor deze uitkomst van het beroepingsproces. We zien uit naar de komst van Sjaak en zijn gezin naar Heerjansdam. Zoals tijdens de gemeentevergadering is aangegeven, laat de komst van Sjaak nog even op zich wachten, eind augustus zal zijn bevestiging plaatsvinden. Nadere informatie daarover volgt nog.