Disclaimer en privacy statement

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze website is gepubliceerd onder verantwoordelijkheid van de Protestante Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is al het aangeleverd materiaal van derden op persoonlijke titel aangeleverd. De beheerders van deze website nemen geen verantwoordelijkheid ten aanzien van de eventuele rechten van foto’s, artikelen en/of afbeeldingen die door derden zijn toegestuurd en geplaatst op deze website. Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, sluiten de redactie en de Protestante Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Geplaatste artikelen, documenten en/of uitspraken zijn rechtstreeks overgenomen van de bron; de opinie van de auteur hoeft niet overeen te komen met die van de redactie of die van de Protestante Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek.

Copyright
Op alle artikelen, documenten, foto’s en andere afbeeldingen op deze website berust copyright! De inhoud en afbeeldingen zijn gemaakt door diverse bronnen. Mocht u van mening zijn dat ten onrechte teksten of beelden zijn gebruikt, omdat daarvan de rechten bij u rusten, neem dan contact op met de redactie van deze website.

Privacy
Registratie op deze website geeft toegang tot informatie die alleen bedoeld is voor leden van de Protestante Gemeente Heerjansdam-Kijfhoek en is daarom ook alleen aan die leden voorbehouden. Hierop wordt toegezien door de beheerders van deze website. Daarmee wordt ook de bescherming van de persoonlijke gegevens van de leden gewaarborgd. Accounts van ex-leden en accounts die meer dan drie maanden geleden zijn aangemaakt, maar waarmee nog niet is ingelogd, worden zonder verdere aankondiging verwijderd. Ook accounts die geruime tijd niet zijn gebruikt, kunnen worden verwijderd, zonder verdere aankondiging. Bij elk account dient een actief e-mailadres bekend te zijn. Als een e-mailadres niet blijkt te werken, wordt het bijbehorende account verwijderd. Om uw account op eigen verzoek op te heffen, kunt u via de pagina instellingen uw account verwijderen. Als dit niet lukt kunt u ook contact opnemen met het webteam met vermelding van uw gebruikersnaam en het bijbehorende emailadres. Op het openbare deel van deze website zal nooit privacygevoelige informatie te vinden zijn, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen. Bij de teksten en foto’s is er getracht de privacy van mensen zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht u van mening zijn dat de privacy toch geschonden wordt, neem dan contact op met het webteam.

Statistieken
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, wat gebruik maakt van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de beheerders van de website en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor toepasselijke instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.