ADA dienst 12 mei ‘Het moederhart van God’ADA dienst 12 mei ‘Het moederhart van God’

Anders dan Anders dienst op 12 mei

Locatie Dorpskerk te Heerjansdam

Aanvang 9.30 uur

Spreker ds A.L.Veerman

Muziek All4 Him

Thema: Het moederhart van God

God schiep de mens naar Zijn beeld en gelijkenis Hij schiep een man en een vrouw. We lezen in de bijbel veel over de vrouwelijke en moederlijke rol van God. In deze anders dan anders dienst willen we spreken met elkaar over hoe groot het moederhart van God is. Liggen wij aan dat moederhart dan mogen we weten dat we geliefd en gewenst zijn. Dat we ons als een kind mogen overgeven aan Gods moederhart. Maar ook dat we het soms niet echt voelen kloppen maar wel weten dat dat kloppen altijd doorgaat. Op elk moment en in iedere situatie is er voor ons Gods moederhart. Zijn liefde is er altijd en houdt nooit op. Samen met de band All4 Him zullen we daar ook van zingen. U bent van harte welkom. Wij rekenen op u,

Hartelijke groet en tot 12 mei!

Liesbeth, Jorinde, Marja en Maria