ADA dienst 8 september ‘Vergeven# hoe dan?’ADA dienst 8 september ‘Vergeven# hoe dan?’

Anders-dan-Anders-dienst 8 september

In deze Anders-dan-Anders-dienst zal het gaan over `Vergeven # hoe dan?`  Voor het ADA-team een thema waar we lang over nagedacht hebben, omdat het een moeilijk, gevoelig thema is.

We zijn allemaal wel eens boos, of teleurgesteld in iemand, maar dan lukt vergeven soms nog wel. Maar wat nou als je de oorlog hebt meegemaakt, of iemand heeft je iets verschrikkelijks aangedaan?

Het Griekse woord vergeving betekent loslaten. Als we onze boosheid, wrok of wat dan ook kunnen loslaten, zou dat helend kunnen werken. Dat zou dus kunnen betekenen dat vergeving vertroostend en steunend kan zijn. Vergeving is een belangrijk onderdeel van het evangelie en soms is het goed om te worden herinnerd aan de geweldige beloften die God geeft op dit gebied. In deze dienst zal onze Wim Wiersma uitleg geven vanuit de Bijbel over hoe we kunnen vergeven. Het duo Roos en Michiel zal ons muzikaal begeleiden. We hopen u te ontmoeten en samen met elkaar over dit toch wel lastige thema na te denken.

Groetjes van  Liesbeth, Jorinde, Maria en Marja

Vergeven… hoe?

In de vakantie heb ik me bezig gehouden met het thema ‘vergeving’. De ADA-commissie heeft mij gevraagd om op 8 september iets te zeggen over dit thema. Mooi om te merken hoe betrokken en gepassioneerd de ADA-commissie de diensten voorbereidt. Biddend gaan ze samen op weg naar de volgende ADA-dienst en tussendoor hebben ze de nodige overlegmomenten. Ben onder de indruk!

Ook mij heeft het onderwerp ‘vergeving’ nogal bezig gehouden. Er zijn gemakkelijkere onderwerpen om over na te denken. Je zult maar met schreeuwend onrecht te maken hebben gehad! Je zult maar ervaring hebben opgedaan met misbruik! Je zult maar diep afgewezen zijn! Hoe moet je dan vergeven? Kun je dan eigenlijk wel vergeven? En wat als bij de dader elk spoor van berouw ontbreekt? Hoe kun je iets loslaten wat je nog elke dag achtervolgt? Is dat wel zo eenvoudig als soms wordt gedacht?

Rond het thema vergeving zijn de nodige vragen te stellen. En wie er ervaring mee heeft, weet hoe diep die vragen kunnen gaan. Daar helpen geen gemakkelijke woorden, of goedkope oplossingen. Het vraagt allereerst om diepe erkenning van wat is gebeurd. Op gevoelvolle manier hoop ik er iets over te zeggen tijdens de ADA-dienst. Daarbij ben ik me ervan bewust dat de boodschap vanuit het Evangelie geen gemakkelijke boodschap is. U mag weten dat ik er ook niet gemakkelijk over denk. Ik zal er dus ook niet gemakkelijk over spreken. Wel dank ik de ADA-commissie voor zowel de uitnodiging als het onderwerp!

In aanloop op de ADA-dienst deel ik graag een bijzondere brief van Corrie ten Boom. Een brief die ze geschreven heeft aan de man die hun gezin in de oorlog heeft verraden. Na verraad viel op 28 februari 1944 de SicherheitsDienst van de nazi’s het huis binnen van de familie Ten Boom aan de Barteljorisstraat in Haarlem. Die dag werden meer dan 30 personen gearresteerd, waaronder vader Casper en zijn dochters Betsie en Corrie, maar ook Willem, de broer van Corrie en zus Nollie en neef Peter. Een paar dagen later overleed vader Casper in de gevangenis in Scheveningen en Corrie en Betsie beleefden een afschuwelijke tijd in het vrouwenconcentratiekamp Ravensbrück, waar zus Betsie ook is overleden. Als door een wonder komt Corrie vrij en reist ze de hele wereld over om de bevrijdende boodschap van Gods liefde te vertellen: “Er is geen put zo diep, of Gods liefde gaat altijd dieper.” En dat zijn dan woorden van een vrouw die werkelijk de meest afschuwelijke en mensonterende mishandelingen heeft ondergaan in Ravensbrück!

Op de dag dat Corrie ten Boom hoort dat hun verrader zal worden geëxecuteerd schrijft ze deze man een brief.

Haarlem, 19 juni 1945

Geachte heer,

Vandaag hoorde ik dat u zeer waarschijnlijk de man bent die mij heeft verraden. Ik heb tien maanden in een concentratiekamp gezeten. Mijn vader stierf na negen dagen gevangenschap en ook mijn zus stierf in gevangenschap. Maar het kwaad dat u hebt uitgedacht is door God voor mij ten goede gekeerd. Ik kwam dichter bij Hem. Er staat u een zware straf te wachten. Ik heb voor u gebeden dat de Heer u zal aannemen, als u zich bekeert. Besef dat de Heere Jezus aan het kruis ook uw zonden op Zich heeft genomen. Als u dit aanneemt en Zijn kind wilt zijn, bent u gered voor de eeuwigheid. IK HEB U ALLES VERGEVEN! God zal u ook alles vergeven als u Hem dat vraagt. Hij houdt van u en Hij stuurde Zijn Zoon om uw zonden te verzoenen. Dat betekent dat Hij de straf heeft ondergaan voor u en voor mij. U, van uw kant, zult hierop moeten antwoorden. Als Hij zegt: ‘Mijn zoon, geef Mij uw hart’, dan mag uw antwoord zijn: ‘Ja Heer, ik kom. Maak mij tot Uw kind.’ Als u het moeilijk vindt om te bidden, vraag dan of God u Zijn Geest wil geven, Die het geloof in uw hart kan leggen. Twijfel nooit aan de liefde van de Heere Jezus. Hij staat met open armen op u te wachten om u te ontvangen. Ik hoop dat de weg die u nu gaat u naar het eeuwige heil zal brengen.

Liefdevolle groet,

Corrie ten Boom

 

Totaal overrompeld schrijft de heer Jan Vogel een brief terug met de vraag: Hoe kunt u mij vergeven? Corrie stuurt een kort briefje terug met een Bijbel. Nog voordat meneer Vogel wordt geëxecuteerd komt hij tot geloof en spreekt hij zijn berouw uit richting Corrie.

Een brief die boekdelen spreekt!

Wim Wiersma