Kerk in Actie voor MoriaKerk in Actie voor Moria

Het vluchtelingenkamp Moria op het eiland Lesbos is de laatste tijd veel in het nieuws. Een grote brand heeft het kamp vrijwel geheel in de as gelegd. Veel bewoners zijn vrijwel alles kwijtgeraakt wat ze nog hadden. We hebben allemaal de beelden gezien van gezinnen, die onder erbarmelijke omstandigheden op straat verbleven.

Met grote spoed is UNCHR erin geslaagd om een nieuw tentenkamp uit de grond te stampen. Onder druk van de overheid gaan de meeste vluchtelingen naar het nieuwe kamp. Ze willen niet om redenen van veiligheid en uitzichtloosheid, maar tenslotte is eigenlijk alles beter dan langs de weg dakloos zijn zonder water, eten en sanitair.

Kerk in Actie, de altijd actieve hulp organisatie van de landelijke PKN,  is bezig met een plan om hier zo goed en effectief mogelijk hulp te verlenen. Samen met lokale organisaties en de Grieks-Orthodoxe Kerk staan we op omdat we geloven dat de duizenden ontheemde mannen, vrouwen en vooral kinderen recht hebben op een beter leven. Onafhankelijk van de vraag of ze recht hebben op asiel: elke vluchteling heeft recht op een humane behandeling.

Kerk in Actie helpt met voedsel, kleding en onderwijs. Ook wordt geïnvesteerd in de landen van herkomst om daar een beter leven voor kinderen te bevorderen.

Klik hier voor meer informatie. 

Wij vragen u om te geven aan de collecte op 4 oktober. Uw gift kan in de collectezak bij de uitgang als u in de kerk bent. Uiteraard kunt u ook uw gift overmaken aan de penningmeester van de diaconie ( NL 61 RABO 0305 4267 37 tnv Diaconie PKN Heerjansdam).  ) of aan de penningmeester van de kerk, die vast al in het adresboek van uw bank staat ( NL 41 RABO 0145 1999 75 tnv Prot. Gem. Heerjansdam/Kijfhoek ) onder vermelding van “Actie Moria” . U mag ook gewoon via de QR-code bijdragen via de penningmeester van de kerk.  De diaconie zal de opbrengst van de collecte verdubbelen en afdragen aan Kerk in Actie. Leest u dit pas na 4 oktober? Geen probleem, u kunt nog steeds uw bijdrage storten en wij zorgen dat die goed terecht komt.

Namens de Diaconie, Frans de Jong