Hoe kan de kerk een rol spelen bij geloofsopvoeding?Hoe kan de kerk een rol spelen bij geloofsopvoeding?

geloofsopvoeding

Kinderen vertellen over je geloof is niet altijd even makkelijk voor ouders. Gelukkig kan de kerk hierbij een ondersteunende rol spelen. Twee voorbeelden.

Gert Schouten, Specialist Gemeentebreed en Beleid, laat in dit artikel twee voorbeelden zien je effectief bezig kunt zijn met geloofsopvoeding in de gemeente en hoe je het hele jaar door verbinding houdt met ouders en verzorgers.

 

Geloofsopvoeding in de kerk kan beter en creatiever

Het is belangrijk om geloofsopvoeding zichtbaar te maken in de kerk zodat meer ouders thuis actief aan de slag kunnen en blijven. De huidige benadering in kerkelijke gemeenten is vaak te eenzijdig, waardoor maar een deel van de ouders bereikt wordt.

Verder is de geloofsopvoeding in veel kerkelijke gemeenten nog te vaak een op zichzelf staand losse activiteit, terwijl het juist sterker is wanneer het ingebed is in het geheel van de gemeente. De zondagse viering, catechese, kindernevendienst of andere jeugdwerkactiviteiten dienen verbonden te zijn met de geloofsopvoeding thuis.

 

Stimuleer ouders om zelf geloofsgesprekken te voeren

Aandacht voor kinderen in de preek of de kerkdienst helpt ouders en stimuleert hen om zelf geloofsgesprekken met hun kinderen te voeren. De leeromgeving beperkt zich niet tot de ruimte waarin bijvoorbeeld de kindernevendienst of de catechese plaatsvindt. Thuis komt het kind of de jongere veel van de kindernevendienst of catechese gespreksthema’s tegen als ‘geleefd geloof’ via hun ouders of verzorgers.

Zorg dus dat de ouders bekend zijn met en iets meekrijgen om over dit soort thema’s met hun kinderen door te kunnen praten. Ouders zijn geholpen met vormen en handreikingen die vanuit de kerk worden aangereikt om thuis samen met hun kinderen met het geloof bezig te zijn.

 

Lees het hele artikel op de website van JOP: https://jop.nl/actueel/blog/hoe-kan-de-kerk-een-rol-spelen-bij-geloofsopvoeding-2